Publikationer etc.

Monografier

 • Hvorfor er vi så flittige? Om reformationen og arbejdet. Eksistensen, 2016.
 • Europa møder Verden: Essaykatalog til udstillingen Europa møder Verden. Nationalmuseet. København, 2012 (Sammen m. P. Grinder-Hansen, E. Kjeldbæk & B. B. Rasmussen m.fl.). Også publiceret som: Europe meets the World: A companion volume to the exhibition Europe meets the World. National Museum of Denmark. Copenhagen, 2012
 • Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000 SFAH. København, 2007. (Sammen m. Søren Kolstrup og Anette E. Hansen).
 • Danmarkshistorier 1660-2000 (Nationalmuseets Vejledninger). Nationalmuseet. København, 2003. (Sammen m. Jacob Bjerring-Hansen, m.fl.).
 • Det moderne arbejde. Phd.-afhandling. Københavns Universitet, 1999. (Stencileret)
 • Smedesvend og friherre. Center for arbejderkulturstudier / SFAH. 1996.

Artikler

 • “Arbeitsleben Ausstellen: Ein Beispiel von Musealer Inszenierung der Industriearbeit.” I Ove Sutter & Valeska Flor (red), Ästhetisierung der Arbeit: Empirische Kulturanalysen des Kognitiven Kapitalismus. Waxmann, 2017.
 • “‘So who do you think you are?’: Besucher im Dilemma”. I L von Stieglitz & T Brune (red), Hin und her – Dialoge in Museen zur Alltagskultur: Aktuelle Positionen zur Besucherpartizipation. Transcript Verlag, 2015.
 • “Teater, samlebånd og sæbekassebiler: Fordisme-festival i Brede 2013”. Nationalmuseets Arbejdsmark, 2014 (Med S.L. Littrup).
 • Between Denmark and Detroit: Unionized labour at Ford Motor Company, Copenhagen, 1919-1939″. Labor History, vol 55, nr. 3, 2014.
 • “Industrialisme: portræt af en samfundstilstand”. I: Solveig Hoberg m.fl. (red.): Snit: industrialismens tøj i Danmark. Museum Tusculanums Forlag, København 2011.
 • “Den moderne arbejderklasse – bidrag til en skabelsesberetning”. Arbejderhistorie, nr. 3, 2009 / 1, 2010.
 • The textile industry and the forming of modern industrial relations in Denmark“. I: Lex Heerma van Voss m.fl. (red.): The Ashgate Companion to the History of Textile Workers, 1650–2000. Ashgate, Farnham 2010.
 • “Institutions in textile industry – guilds, unions and states”.  I: Lex Heerma van Voss m.fl. (red.): The Ashgate Companion to the History of Textile Workers, 1650–2000. Ashgate, Farnham 2010.
 • “Brede Værk: Nationalmuseets nye satsning på formidlingen af industrikultur”. Nationalmuseets Arbejdsmark, 2009 (Med A. Vasström, L.L. Pedersen & M. Thelle)
 • “Industrikulturen i 2007 – og de kommende år: Om erfaringer i Industrikulturens År og ønsker for fremtiden”. I: R.T. Knudsen (red.), 2007: Evaluering af Industrikulturens År. Sekretariatet for Industri Kultur 07. København 2008.
 • “Derfor industrikultur”. I: R.T. Knudsen & P. Wahlgren (red.): Det sker i Industrikulturens år 2007. Sekretariatet for Industri Kultur 07, København, 2007.
 • “Proletarerne kommer!”. I: B. Hegner og J. Rindom (red.): Industrikultur i Danmark 1850-1914. Skoletjenesten, København 2007.
 • Fra det mugne liv: om kulturradikalisme og museer”. I: Bredsdorff & Christiansen: Det kritiske blik (festskrift til Morten Thing). Tiderne Skifter, København 2005
 • Industrisamfundets kulturhistoriske betydning“. Nordisk Museologi, nr. 1, 2005.
 • Ind i fabrikken“. I: Caspar Jørgensen og Vibe Ødegaard (red.): Museernes arbejde med Industrisamfundets Kulturarv. Arbejdsrapport fra seminar den 28. august 2003 på Nationalmuseet. Kulturarvsstyrelsen. København, 2004.
 • “Danmarkshistorier 1660 – 2000. Seks historier fra samtiden”. I: J. Nordqvist og B. Gammeltoft: Nationalmuseets arbejdsmark. Nationalmuseet. København, 2002. (Sammen m. Wibeke Hansen, m.fl.). Også publiceret som: “Dániai történetek 1660-2000. Hat jelenkori történet”. I: F. Zoltán & F. Zsófia (red.): Korunk és tárgyaink – elmélet és módszer (MaDok-füzetek 2). Néprajzi Múzeum. Budapest, 2004.
 • “Danmarkshistorier 1600-2000: seks historier fra samtiden”. (Sammen med W. Hansen, H. Leilund & B. Vorre). Nationalmuseets Arbejdsmark, 2002.
 • Fagbevægelsen og det moderne Danmark“. Arbejderhistorie, nr. 4, 1997.
 • Mål og midler i arbejdslivshistorien“. Arbejderhistorie, nr. 1, 1995.
 • “Det moderne arbejde som kulturhistorisk forskningsobjekt”. I: Kettunen, P. & T. Rissanen (red.): Arbete och nordisk samhällsmodel. Tammerfors, 1995.
 • “Smeden og maskinen”. 1066 – tidsskrift for historisk forskning, nr. 3/4 1994.
 • “Kampen om arbejdet”. I: Kampen om sjælene. 4. Nordiske Arbejderkulturseminar. Copenhagen, 1992. (Stencileret)

Udstillinger

Har bidraget til:

Anmeldelser (udvalg)

 • “America’s assembly line”. Anmeldelse af David E. Nye: “America’s Assembly Line”, MIT Press, Cambridge (USA), 2013. Fabrik og Bolig, 2013.
 • “The Socialist Car”. Anmeldelse af L.H. Siegelbaum (ed.) “The Socialist Car. Automobility in the Eastern Block.” Arbejderhistorie, nr. 1, 2013.
 • “Arbejdsmiljøet i Velfærdsstaten”. Anmeldelse af Kurt Jacobsen: “Velfærdens pris. Arbejderbeskyttelse og arbejdsmiljø gennem 150 år.” Arbejderhistorie, nr. 3, 2012.
 • “Fram träder arbetaren”. Anmeldelse af Bosdotter og Isacsson: “Fram träder arbetaren: Arbetarkonst och industrisamhällets bilder i Norden.” Fabrik og Bolig, 2011.
 • “Review of Tønsberg, Jeppe: Brede Klædefabrik”. Scandinavian Economic History Review, nr. 1, 2007.
 • Strejken skal have en årsag: nogle perspektiver på forskningen i arbejdskonflikternes historie“. Debat og anmeldelse af Knud Knudsen: “Arbejdskonflikternes historie i Danmark – arbejdskampe og arbejderbevægelse 1870-1940”. Arbejderhistorie, nr. 3, 2003.
 • “Sonny’s Auto”. Anmeldelse af Karsten Biering: “Sonny’s Auto. Et værksted på Amager” (Video). Folk og Kultur, 2002.
 • “En arbejdsdag i tørvemosen”. Anmeldelse af Eske K. Mathiesen: “En arbejdsdag I tørvemosen. Tegninger og træsnit af Erling Frederiksen”. Folk og Kultur, 2001.
 • “Arbejdsliv på en tobaksfabrik”. Anmeldelse af Jørgen Burchardt: Arbejdsliv og ny teknologi. Vilh. Langes Tobaksfabrik Slagelse. Fabrik og Bolig, nr. 2, 1996.
 • “De københavnske skibssmede”. Anmeldelse af Anders Laubjerg: De københavnske Skibssmede. 100 år. Arbejderhistorie, nr. 4, 1995.
 • “Mere lønarbejde til folket?”. Anmeldelse af Auken, G., m.fl.: Forslag til arbejdets genindførelse. SALT, nr. 5, 1994.
 • “Mener de virkelig det?”. Anmeldelse af Bild, T., m.fl.: Arbejde og politik set i et lønmodtagerperspektiv. SALT, nr. 7, 1993.

Kronikker, interviews, debatartikler, mv. (udvalg)

 • “Der er som om kulturpolitikken er degenereret til en stoleleg”. Debatindlæg. Politiken, 13.1.2012.
 • Gotfredsens formørkelse” Debatindlæg. Berlingske Tidende, 2.8.2011.
 • “Hvilket Nationalmuseum vil I have?”. Debatindlæg. Politiken, 25.08.2011.
 • Danskhed det er noget vi skaber“. Debatindlæg. www.leneogvilly.dk. 2008.
 • Socialdemokratiet og fremtiden“. Debatindlæg. Politiken, 16.9.2008
 • Interview om industrikulturens år i P1-programmet Ugen på spidsen v. Claus Hagen Petersen, 26.1. 2007
 • “Derfor industrikultur”. I: Det sker i Industrikulturens år 2007, København, 2007.
 • “Museum til tiden: om varetagelsen af industrisamfundets kulturhistorie”. Danske Museer, nr. 1, 2002.
 • “Et helt museum for det halve?”. Debatindlæg. Politiken, 6.3.2002.
 • “DMI lagt på nettet”. Danske Museer, nr. 3, 2000.
 • “Fagbevægelse og fleksibilitet”. Kronik. Aktuelt d. 25.4. 1999.
 • De danske museer i informationssamfundet“. Danske Museer, nr. 11, 1998.
 • “Bare fordi du er paranoid skal du ikke tro de ikke holder øje med dig”. Reportage, SALT, nr. 7, 1995.
 • “Universel adgang – men til hvad?” I: Lars Qvortrup (red.): Universel adgang, et spørgsmål om demokrati. Teknologirådets rapporter 1995/8.
 • “Hvorfor de grønne også må være røde”. Debatindlæg, SALT, nr. 2, 1995.
 • “Socialismen er moderne”. Kronik. Information d. 23.1. 1995.
 • “Computer-kommunikation for folket”. Artikel, SALT, nr. 7, 1994.
 • “Fremtidens arbejde er noget man må kæmpe for”. Interview med forbundsformand Anton Johannsen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet. SALT, nr. 4, 1994.
 • “Digitale græsrødder”. Artikel, SALT, nr. 3, 1994.
 • “Den rasende liberalisme”. Leder, SALT, nr. 7, 1993.
 • “Livet på Holmen”. Kronik. Det Fri Aktuelt d. 21.8. 1993.
 • “Efter ruinen – en nekrolog ved DDRs bortgang”. Land og Folk d. 3.10. 1990.

Redaktion

 • Fagbevægelsen som folkebevægelse. Temanummer af Arbejderhistorie, nr. 4, 1997 (Sm. m. Anette Eklund Hansen og Bent Gravesen).
 • Redaktør af forskningsnyt og debatsektionerne i tidsskriftet Arbejderhistorie 1995 – 1996
 • Arbejderne og moralen. Temanummer af Arbejderhistorie, nr. 4, 1995. (Sm. m. Hilda R. Christensen og Niels J. Nielsen)
 • Informationssamfundet. Tema i SALT, nr. 7, 1994. (Sm. m. John Holten-Andersen).
 • Har arbejdet en fremtid?. Tema i SALT, nr. 4, 1994. (Sm. m. Lise D. Nielsen).
 • 90’ernes bevægelser. Tema i SALT, nr. 4, 1993. (Sm. m. Claus H. Sørensen)[/]