Tekst-arkiv

Hvad er det der afgør Historien?
Hvilke personlige historier har Den store Historie afgjort,
hvilken forståelse skal vi opbyde for disse utallige og ubetydelige livsskæbner,
for denne bitterligt tabte tid, tiden som vi ikke bevarer,
tiden som vi ikke lærte os at bevare som en del af os selv?

Jose Saramago

Dette er et online-arkiv af tekster, som oprindeligt har været publiceret i anden sammenhæng. De er opdelt i to hovedemner:

Teksterne er skrevet over en længere periode, og bliver i sagens natur ældre og ældre. Er de stadig aktuelle? Tjah, det må du nok selv afgøre….