Den store danske Wiklopædi

Da Gyldendal i sin tid lancerede projektet Den Store Danske Encyklopædi, slog man kraftigt på tromme for værkets seriøsitet. Artiklerne skulle skrives af førende fagfolk indenfor det respektive felt, og værket redigeres ud fra strengt saglige kriterier. I Encyklopædien kan man hente seriøs og velbegrundet viden, leveret af folk med forstand på sagen. Dette i modsætning til internettet, hvor man ganske vist kan finde masser af informationer, men hvor det ofte er svært at gennemskue om disse er udtryk for reel indsigt i emnet eller f.eks. et ideologisk farvet særstandpunkt.

Så vidt så godt. Det skulle imidlertid vise sig, at langt fra alle mente at resultatet stod mål med intentionerne. I den borgerlige presse rejste der sig en sand kampagne af kritik mod Encyklopædien. Den blev beskyldt for at være venstreorienteret i sin tendens. Der blev rejst krav om stærkere fordømmelse af kommunisme og “venstrekstremisme” og om, at der blev gjort udtrykkeligt opmærksom på omtalte personers evt. kommunistiske fortid. Fra højrefløjen hævdede man sågar, at man blev bedre informeret om danmarkshistorien ved at se Matador end ved at læse i Encyklopædien…

Det er der imidlertid rettet op på med den nye netudgave af Encyklopædien. Her har man lyttet til kritikken og i vid udstrækning rettet og tilføjet i de artikler, som i sin tid blev skældt så voldsomt ud i Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og Weekendavisen. Den oprindelige redaktør, professor Jørgen Lund, ville ikke ændre noget. Han har udtalt, at “mit rationale (…) var, at 20 historiekonsulenter og en dygtig redaktion på seks mennesker ikke bare kunne underkendes af nogen, der lige pludselig skreg op” (Information, 10.02.07). Men den nuværende redaktør ser altså anderledes på det. Han har da også fået stor ros fra de borgerlige anførere i kulturkampen. Kulturminister Brian Mikkelsen har således rost Gyldendal for at være “blevet klogere” og have fået “styr på tingene”.

Men hvordan står hele denne historie egentlig i forhold til det oprindelige koncept? Lad os som eksempel tage den omdiskuterede artikel om kommunismen. Den var i sin oprindelige form skrevet af Morten Thing. Han er dr.phil. på en afhandling om DKP og en af landets ubetinget førende kommunismeforskere. Når der nu har været kritik af hans artikel så kunne man måske forvente, at Gyldendal ville lade en anden, højt profileret kommunismeforsker supplere med en alternativ tolkning. Det har man imidlertid ikke gjort. Den nye, omskrevne version er signeret Torben W. Grage. Ikke en forfatter, der på noget tidligere tidspunkt har markeret sig indenfor kommunismeforskning. Derimod har han en anden kvalifikation: han er medlem af det ny-liberalistiske debatforum Libertas. Det ligger godt i tråd med den nye Encyklopædi-redaktørs forklaring til pressen om, at han forud for net-udgaven ringede til Berlingskes Bent Blüdnikow, som havde stået i spidsen for højrefløjens kritik – for at “få ridset debatten op” forud for netudgaven.

Med netudgaven af Encyklopædien er idealet om solid faglighed skubbet til side til fordel for tidens politiske korrekthed. De der skreg op fik simpelthen lov til at omskrive det, som de var utilfredse med. Man kan selvfølgelig vælge at se positivt på det: Gyldendal har bare taget ved lære af Wikipedia, som simpelthen lader læserne selv skrive og redigere værket. Men hvis det er rigtigt, hvorfor så engentlig betale for Wiklopædien når vi kan få Wikipedia gratis?

En kommentar til “Den store danske Wiklopædi”

  1. Ja det er ret interessant HVOR dobbeltmoralsk Danmark kan nå at blive under nuværende hegemoni…

    Og så er der kommet en tag cloud på bloggen – nice, som man siger i oplevelsesøkonomien…

    Svar

Skriv en kommentar