4 thoughts on “Gotfredsens formørkelse”

  1. Hej!

    Mennesket ER en individ med egen tanker, evner og viljer. Men disse tanker, evner og viljer udgår fra menneskets kognitive opsätning – som er et, af den omgivende kultur, socialt konstrueret produkt. Man kan således ikke skille mennesket fra sin kulturelle/sociale kontekst.

    Jeg er enig i at kulturen ikke er en statisk foreteelse, men en dynamisk sådan. Og det er jo bare at acceptere at i enhver forandringssituation bliver der friktion mellem de bevarende kräfter og de oplösende – sådan er det og sådan vil det altid väre. Om ikke, skulle dette indebäre at mennesket har tabt sin vilje.

    Unödvendigt at her afslutningsvis pointere, at oplösende kräfter á la Brevik er en dybt tragisk misopfattelse af hvordan forandringer bör initieres og implementeres, men uanset dette, så er han også en individ med tanker, evner og vilje som er tilkommet i den sociale og kulturelle kontekst i hvilken han er opvokset.

    Reply

Leave a comment